phân biệt doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh

Phân biệt doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh

Tháng Tư 2, 2019

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Tư vấn luật Lawkey xin gửi đến bài viết sau về phân biệt doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh: 1. Những vấn đề cơ bản: Trước khi bước vào phân biệt doanh nghiệp tư nhân và công […]

Read More
Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tháng Tư 1, 2019

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên lợi nhuận sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Bài viết dưới đây về cách xác định chịu thuế thu nhập […]

Read More
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên khi chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên khi chủ sở hữu chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn

Tháng Ba 28, 2019

Trình tự, thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác được […]

Read More
miễn thuế thu nhập cá nhân

Phần tiền lương được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động

Tháng Ba 26, 2019

Hiện nay, thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế bắt buộc đối với người lao động. Tùy vào mức tiền lương nhận được để tính mức thuế phải đóng của mỗi người. Nhưng bên cạnh đó, có những khoản tiền lương được miễn thuế thu nhập cá nhân mà người lao động cần […]

Read More
chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Tháng Ba 22, 2019

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức hoặc do một cá nhân làm chủ – chủ sở hữu công ty, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài […]

Read More
Sản lượng tính thuế tài nguyên

Sản lượng tính thuế tài nguyên

Tháng Ba 21, 2019

Thuế tài nguyên là Một loại thuế điều tiết thu nhập về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Một trong những căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tính thuế. Vậy sản lượng tính thuế tài nguyên được quy định như thế nào? Để giải đáp câu […]

Read More
Thế nào là vốn điều lệ và vốn pháp định

Thế nào là vốn điều lệ và vốn pháp định

Tháng Ba 20, 2019

Tất cả các doanh nghiệp khi thành lập đều phải có vốn điều lệ, nhưng không phải tất cả doanh nghiệp nào cũng có vốn pháp định. Vốn điều lệ và vốn pháp định có những điểm khác nhau cơ bản, chỉ một số ít doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành quy định […]

Read More
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Tháng Ba 16, 2019

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập của cá nhân, có thể hiểu là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Theo quy định của pháp luất thuế, […]

Read More
Công bố thông tin bất thường trong doanh nghiệp nhà nước

Công bố thông tin bất thường trong doanh nghiệp nhà nước

Tháng Ba 14, 2019

Việc công bố thông tin của các doanh nghiệp nhà nước nhằm bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và của xã hội đối với doanh nghiệp nhà […]

Read More
Kỳ tính thuế

Kỳ tính thuế đối với cá nhân và doanh nghiệp

Tháng Ba 11, 2019

Kỳ tính thuế là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế. Liệu có sự khác nhau giữa kỳ tính thuế thu nhập cá nhân và kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp? Công ty dich vu ke toan thue Lawkey sẽ […]

Read More