Làm thêm ngày nghỉ lễ 2/9 được hưởng bao nhiêu lương?

Làm thêm ngày nghỉ lễ 2/9 được hưởng bao nhiêu lương? 06/09

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *