Hỏi Đáp Luật

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tháng Tư 9, 2019

Công ty TNHH 2 thành viên là doanh nghiệp , trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50 và thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trongphạm vi số vốn đã góp vào doanh […]

Read More
Những rủi ro khi nhờ đứng tên mua nhà

Những rủi ro khi nhờ đứng tên mua nhà

Tháng Tư 3, 2019

Hiện nay, tình trạng đưa tiền cho người thân, bạn bè để thực hiện các giao dịch mua bán nhà và đứng tên mà không hiểu hết những rủi ro có thể xay ra.  Tư vấn luật Lawkey xin gửi tới bạn đọc bài viết về những rủi ro khi nhờ đứng tên mua nhà […]

Read More
phân biệt doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh

Phân biệt doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh

Tháng Tư 2, 2019

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Tư vấn luật Lawkey xin gửi đến bài viết sau về phân biệt doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh: 1. Những vấn đề cơ bản: Trước khi bước vào phân biệt doanh nghiệp tư nhân và công […]

Read More
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên khi chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên khi chủ sở hữu chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn

Tháng Ba 28, 2019

Trình tự, thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác được […]

Read More
chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Tháng Ba 22, 2019

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức hoặc do một cá nhân làm chủ – chủ sở hữu công ty, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài […]

Read More
Thế nào là vốn điều lệ và vốn pháp định

Thế nào là vốn điều lệ và vốn pháp định

Tháng Ba 20, 2019

Tất cả các doanh nghiệp khi thành lập đều phải có vốn điều lệ, nhưng không phải tất cả doanh nghiệp nào cũng có vốn pháp định. Vốn điều lệ và vốn pháp định có những điểm khác nhau cơ bản, chỉ một số ít doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành quy định […]

Read More
Công bố thông tin bất thường trong doanh nghiệp nhà nước

Công bố thông tin bất thường trong doanh nghiệp nhà nước

Tháng Ba 14, 2019

Việc công bố thông tin của các doanh nghiệp nhà nước nhằm bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và của xã hội đối với doanh nghiệp nhà […]

Read More
Chủ tịch hội đồng thành viên trong doanh nghiệp nhà nước

Chủ tịch hội đồng thành viên trong doanh nghiệp nhà nước

Tháng Ba 5, 2019

Khối doanh nghiệp nhà nước là một phần của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Bởi vì là doanh nghiệp nhà nước do nhà nước nắm giữ một phần hoặc toàn bộ vốn nên có những quy định riêng dành cho khối doanh nghiệp này. Chủ tịch […]

Read More
Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tháng Hai 23, 2019

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp có thể muốn chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Để thuận tiện cho nhu cầu của mọi người, Lawkey xin tóm lược một số quy định pháp luật về trình tự, thủ tục chuyển đổi công ty […]

Read More
Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Tháng Hai 8, 2019

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp có thể muốn thay đổi loại hình công ty chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên. Để thuận tiện cho nhu cầu của mọi người, Lawkey  xin tóm lược một số quy định pháp luật về trình tự, thủ tục chuyển […]

Read More