Quy định xử lý hành vi loại bỏ thai nhi do lựa chọn giới tính

Quy định xử lý hành vi loại bỏ thai nhi do lựa chọn giới tính

Pháp luật quy định gì về xử lý hành vi loại bỏ thai nhi do lựa chọn giới tính? Hãy cùng Lawkey tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây. 

Loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính

Dưới góc độ giải thích pháp luật, ta có thể hiểu:

– Loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính là hành vi loại bỏ thai nhi bằng bằng các biện pháp nhằm phá, bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính thai nhi.

>>Xem thêm: Quy định xử lý hành vi lựa chọn giới tính thai nhi 

Các hành vi pháp luật nghiêm cấm

Căn cứ theo khoản 3 điều 10 Nghị định 104/2003 NĐ-CP quy định:

Loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính bằng các biện pháp:

– Phá thai, cung cấp, sử dụng các loại hóa chất, thuốc và các biện pháp khác.

Quy định xử lý hành vi vi phạm

Căn cứ theo điều 100 Nghị định 117/2020 NĐ-CP quy định xử lý hành vi vi phạm:

Điều 100. Hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không bị ép buộc phải loại bỏ thai nhi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

5. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính;

b) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

>>Xem thêm: Bạo lực gia đình về tinh thần là gì? Quy định xử lý hành vi vi phạm

Trên đây là bài viết Quy định xử lý hành vi loại bỏ thai nhi do lựa chọn giới tính

Lawkey gửi tới bạn đọc. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.