Tư vấn Đầu tư

thủ tục rút cổ phần

Thủ tục rút cổ phần tại công ty cổ phần

Tháng Mười Hai 29, 2018

Có nhiều trường hợp cá nhân là cổ đông của công ty cổ phần muốn rút cổ phần khỏi công ty nhưng không biết phải làm cách nào. Vậy có những cách nào để rút cổ phần tại công ty cổ phần và thủ tục rút cổ phần tại công cổ phần là như thế […]

Read More
nộp hồ sơ dự thầu qua mạng

Thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng

Tháng Mười Hai 21, 2018

Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Có nhiều doanh nghiệp mong muốn nộp hồ sơ dự thầu qua mạng nhưng chưa hiểu thủ […]

Read More