Đất đai

Thu hồi đất ở được bồi thường như thế nào?

Tháng Tám 6, 2019

Những trường hợp nào thì Nhà nước có quyền thu hồi đất ở? Nếu bị thu hồi đất ở được bồi thường như thế nào? Hãy cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây: Các trường hợp thu hồi đất: Căn cứ Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước có quyền […]

Read More