Con nuôi liệu có được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật?

Con nuôi liệu có được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật?

Con nuôi liệu có được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật? Hãy cùng Lawkey tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Con nuôi là gì?

Căn cứ theo khoản 3 điều 3 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định:

– Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.

>>Xem thêm: Điều kiện nhận con nuôi mới nhất theo quy định của pháp luật

Con nuôi liệu có được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật?

Thừa kế theo pháp luật

Căn cứ theo điều 651 Bộ Luật dân sự 2015:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Như vậy, căn cứ vào quy định này thì con nuôi là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất và là một trong những đối tượng được hưởng thừa kế theo pháp luật. Do vậy đối với trường hợp thừa kế theo pháp luật thì con nuôi hoàn toàn có quyền hưởng thừa kế.

Thừa kế theo di chúc

Căn cứ theo điều 1 và 2 Điều 626 Bộ Luật dân sự 2015:

Người lập di chúc có quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

Như vậy, đối với trường hợp thừa kế theo di chúc thì nếu con nuôi là người được người để lại di sản chỉ định cho được hưởng di sản thừa kế của họ thì con nuôi sẽ được quyền thừa kế theo nội dung được định đoạt trong di chúc.

Trường hợp có di chúc nhưng người để lại di sản thừa kế không cho con nuôi hưởng thừa kế mà không thuộc trường hợp vừa nêu thì con nuôi sẽ không được hương thừa kế.

 

>>Xem thêm: Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật

Trên đây là bài viết Con nuôi liệu có được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật? Lawkey gửi tới bạn đọc. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.