Hôn nhân và gia đình

Tư vấn của Lawkey về việc công nhận hôn nhân thực tế trước ngày 03/01/1987 căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Thủ tục công nhận hôn nhân thực tế

Tháng Tám 10, 2019

“Xin chào luật sư! Tôi xin trình bày về tình hình gia đình tôi như sau: Bố và mẹ tôi chung sống với nhau từ ngày 05/05/1980 nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Hiện nay bố mẹ tôi muốn lên xã để được công nhận hôn nhân thực tế thì có […]

Read More