Tháng: Tháng Tư 2019

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tháng Tư 9, 2019

Công ty TNHH 2 thành viên là doanh nghiệp , trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50 và thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trongphạm vi số vốn đã góp vào doanh […]

Read More
Đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế

Đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế

Tháng Tư 4, 2019

Hàng miễn thuế là những hàng hóa được bày bán tại các khu vực được miến thuế như sân bay hay cửa khẩu. Những sản phẩm được bày bán tại đây thường thu hút khách hàng do mức giá thường thấp hơn các khu vực khác do không các mặt hàng ở đây được miến […]

Read More
Những rủi ro khi nhờ đứng tên mua nhà

Những rủi ro khi nhờ đứng tên mua nhà

Tháng Tư 3, 2019

Hiện nay, tình trạng đưa tiền cho người thân, bạn bè để thực hiện các giao dịch mua bán nhà và đứng tên mà không hiểu hết những rủi ro có thể xay ra.  Tư vấn luật Lawkey xin gửi tới bạn đọc bài viết về những rủi ro khi nhờ đứng tên mua nhà […]

Read More
phân biệt doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh

Phân biệt doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh

Tháng Tư 2, 2019

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Tư vấn luật Lawkey xin gửi đến bài viết sau về phân biệt doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh: 1. Những vấn đề cơ bản: Trước khi bước vào phân biệt doanh nghiệp tư nhân và công […]

Read More
Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tháng Tư 1, 2019

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên lợi nhuận sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Bài viết dưới đây về cách xác định chịu thuế thu nhập […]

Read More