Cách kê khai hóa đơn đầu vào – đầu ra bị bỏ sót

Cách kê khai hóa đơn đầu vào - đầu ra bị bỏ sót

Theo quy định thì cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ bắt buộc phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Vậy nếu bỏ quên không lập hóa đơn thì làm như thế nào? Tư vấn Lawkey gửi tới bạn đọc bài viết Cách kê khai hóa đơn đầu vào – đầu ra bị bỏ sót.

Cách kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Đối với việc bỏ sót hóa đơn đầu vào thì các bạn xử lý như sau:

Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ:

Ngày 11/12/2019 Công ty Tư vấn Lawkey phát hiện bỏ sót 1 hóa đơn đầu vào ngày 1/8/2019 chưa kê khai, số tiền là: 20.000.000 tiền thuế GTGT là: 2.000.000

-> Thì Công ty kê khai vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2019 (Vì hạn nộp tờ khai tháng 11/2019 là ngày 20/12/2019, nếu phát hiện vào ngày 21/12/2019 thì phải kê khai vào tháng 12/2019) nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế.

Lưu ý rằng nếu bạn đã được hoàn thuế giá trị gia tăng rồi thì khi thực hiện kê khai bổ sung sẽ không được khấu trừ thuế nữa.

Cách kê khai hóa đơn đầu ra bị bỏ sót

Đối với các hóa đơn đầu ra: Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó.

Ví dụ: Mặc dù đến ngày 28/11/2019 Công ty Tư vấn Lawkey mới phát hiện có 01 hóa đơn GTGT đầu ra ngày 05/10/2019 chưa kê khai. số tiền là: 10.000.000 tiền thuế GTGT là: 1.000.000

-> Thì Công ty phải kê khai bổ sung, điều chỉnh lại Tờ khai thuế 01/GTGT của tháng 10/2019 chứ không được kê khai vào Tờ khai thuế 01/GTGT của tháng 11/2019.

Như vậy Lawkey vừa hướng dẫn các bạn Cách kê khai hóa đơn đầu vào – đầu ra bị bỏ sót, nếu bạn đọc có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế liên hệ LawKey để được hỗ trợ.

>>> Xem thêm: Có được thay đổi đơn vị tiền tệ trong nghiệp vụ kế toán?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.