Áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

Áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

Áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập là một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Vậy trình tự, thủ tục áp dụng này được quy định như thế nào? Trong bài viết này, Luật LawKey sẽ chia sẻ, giải đáp giúp bạn.

Đối tượng bị áp dụng 

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập bao gồm:

– Cá nhân bị cưỡng chế là cán bộ, công chức hoặc cá nhân đang làm việc được hưởng tiền lương hoặc thu nhập tại một cơ quan, đơn vị, tổ chức.

– Cá nhân bị cưỡng chế đang được hưởng bảo hiểm xã hội.

Tỷ lệ khấu trừ đối với cá nhân

Việc khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập có thể tiến hành nhiều lần, tỷ lệ như sau:

– Đối với tiền lương, bảo hiểm xã hội tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 30% tổng số tiền lương, bảo hiểm xã hội được hưởng.

– Đối với những khoản thu nhập khác, tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 50% tổng số thu nhập.

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế 

Bước 1. Xác minh thông tin về tiền lương và thu nhập

Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm tổ chức xác minh thông tin về tiền lương, thu nhập, mức bảo hiểm xã hội được hưởng của cá nhân bị cưỡng chế để làm căn cứ ra quyết định cưỡng chế.

Bước 2. Ra quyết định cưỡng chế 

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân bao gồm những nội dung sau:

 • Số quyết định;
 • Ngày, tháng, năm ra quyết định;
 • Căn cứ ra quyết định;
 • Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người ra quyết định;
 • Họ tên, địa chỉ của cá nhân bị cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập;
 • Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế;
 • Số tiền bị khấu trừ;
 • Lý do khấu trừ;
 • Tên, địa chỉ của Kho bạc Nhà nước nhận tiền;
 • Phương thức chuyển số tiền bị khấu trừ đến Kho bạc;
 • Thời gian thi hành;
 • Chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định.

Bước 3. Gửi quyết định cưỡng chế cho người bị cưỡng chế, tổ chức, cá nhân có liên quan

Ngay sau khi ra quyết định cưỡng chế, người có thẩm quyền quyết định cưỡng chế phải tổ chức gửi quyết định cưỡng chế cho cá nhân bị cưỡng chế, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bước 4. Thi hành quyết định

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền.

– Đến kỳ lĩnh tiền lương hoặc thu nhập gần nhất, cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế có trách nhiệm khấu trừ một phần lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế và chuyển số tiền đã khấu trừ đến tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo nội dung ghi trong quyết định cưỡng chế, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế biết.

– Trường hợp chưa khấu trừ đủ số tiền theo quyết định cưỡng chế mà cá nhân bị cưỡng chế đã chấm dứt hợp đồng có hưởng lương hoặc thu nhập thì cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế biết.

– Trường hợp cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập cố tình không thực hiện quyết định cưỡng chế khấu trừ của cơ quan có thẩm quyền thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung bài viết Áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn 1900252511.

Xem thêm:

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền và giảm, miễn tiền phạt

One thought on “Áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

 1. Pingback: Biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản theo quy định pháp luật

Comments are closed.