Thay đổi người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tóm tắt câu hỏi:

“Xin chào tư vấn luật Lawkey, tôi và anh trai có chung tiền để mua một mảnh đất. Hiện tại tôi đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi muôn Thay đổi người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành cả hai anh em có được không? Thủ tục thực hiện thế nào?”

Tư vấn luật Lawkey xin trả lời như sau:

Khoản 2 điều 98 Luật đất đai 2013 quy định về: Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn hoàn toàn có thể cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện sở hữu là một trong hai anh em.

Do hiện tại mảnh đất đang được xem là sở hữu riêng nên ban có văn bản và thực hiện một văn bản thỏa thuận giữa hai anh em về việc đứng tên chung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất việc đăng ký biến động tại văn phòng đăng ký đất đai theo thủ tục quy định tại điều 9, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính.

Hồ sơ thực hiện thủ tục được quy định như sau:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Văn bản thỏa thuận về việc đứng tên chung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất

Trên đây là tư vấn của Lawkey về thủ tục Thay đổi người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *