Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp có thể muốn chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên trở lên. Để thuận tiện cho nhu cầu của mọi người, Lawkey xin tóm lược một số quy định pháp luật về trình tự, thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

1. Các phương thức chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo khoản 1 Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức sau đây:

  • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
  • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
  • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
  • Kết hợp các phương thức trên.

2. Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mới cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên;
  • Điều lệ công ty chuyển đổi;
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
  • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp;
  • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC thì lệ phí chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần.

4. Trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khi chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần làm những bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp; trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

5. Hậu quả pháp lý sau khi chuyển đổi

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Lưu ý: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật Doanh nghiệp 2014; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây, Lawkey đã cung cấp cho các bạn những điều cần biết về trình tự, thủ tục khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Bạn đọc quan tâm đến các dịch vụ pháp lý, doanh nghiệp như dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp mới vui lòng liên hệ trực tiếp với Lawkey. 

>>> Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *