Hướng dẫn chuyển nhượng dự án đầu tư

chuyen-nhuong-du-an-dau-tu

Điều kiện để được phép chuyển nhượng dự án đầu tư là gì? Trình tự, thủ tục thực hiện công việc này ra sao?

Hãy cùng tư vấn đầu tư Lawkey tìm hiểu qua bài viết sau đây:

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư:

Các điều kiện để được phép chuyển nhượng dự án đầu tư được quy định như sau:

+ Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động sau đây:

  • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
  • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
  • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
  • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
  • Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
  • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
  • Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định.
  • Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

+ Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

+ Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+ Các điều kiện khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư:

Theo đó, đối với các dự án đầu tư mà thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định như sau:

Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

+ Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư 2014 liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

+ Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư

Thời hạn giải quyết thủ tục:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Trên đây là tư của Lawkey về vấn đề mà bạn quan tâm theo quy định của Luật Đầu tư 2014.

>>> Xem thêm: Điều kiện kinh doanh dịch vụ spa