Có được ký kết nhiều lần hợp đồng thời vụ với cùng một người lao động?

hợp đồng thời vụ

Hợp đồng thời vụ là gì? Có được ký kết nhiều lần hợp đồng thời vụ với cùng một người lao động hay không? Chắc hẳn rất nhiều người sử dụng lao động đang có thắc mắc như vậy.

Tư vấn luật Lawkey xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Hợp đồng thời vụ:

Căn cứ vào Bộ Luật lao động 2012 thì hợp đồng thời vụ là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Cụ thể, trong trường hợp công việc là một công việc có tạm thời, không thường xuyên; hoặc công việc xác định trong thời hạn 12 tháng hoặc trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác thì sẽ được ký kết hợp đồng thơi vụ.

>>> Xem thêm: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật

Có được ký kết nhiều lần hợp đồng thời vụ với cùng một người lao động?

Điều 22 Bộ Luật Lao động 2012 quy định như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn; hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Như vậy, có thể thấy pháp luật không cấm người sử dụng lao động ký kết nhiều lần hợp đồng thời vụ với cùng một người lao động. Tuy nhiên người sử dụng lao động cần lưu ý đánh giá công việc cần sử dụng lao động là việc có thường xuyên từ 12 trở lên không?

Bởi nếu đó là công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên; thì dù có ký một lần hợp đồng lao động theo mùa vụ cũng bị pháp luật cấm.

Trên đây đây là tư vấn của Lawkey về vấn đề mà bạn đọc quan tâm.

>>> Xem thêm: Tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe có bị phạt không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *