Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì? Quy định pháp luật liên quan

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì? Quy định pháp luật liên quan

Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn khi thành lập công ty. Vậy công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì? Những quy định pháp luật liên quan về loại hình doanh nghiệp này?

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Công ty TNHH 2 thành viên được Luật doanh nghiệp 2020 quy định tại Mục 1 Chương III Luật doanh nghiệp 2020 bắt đầu từ Điều 46.

Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. 

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp liên quan đến thay đổi vốn điều lệ quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu mà không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty uy tín

Góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp 2020 phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định.

Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì? Quy định pháp luật liên quan. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết.

>>> Xem thêm: 

Công ty TNHH một thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

One thought on “Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì? Quy định pháp luật liên quan

  1. Pingback: Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *