Điều kiện thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật

Điều kiện thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật

Để thành lập công ty cổ phần, cá nhân, tổ chức cần thỏa mãn một số những điều kiện nhất định. Vậy điều kiện thành lập công ty cổ phần được pháp luật quy định như thế nào?

Đặc điểm công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty cổ phần sở hữu một số những đặc điểm chung tại Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

>>> Xem thêm: Các bước thành lập công ty cổ phần

Điều kiện chung thành lập công ty cổ phần

Tên công ty cổ phần

Công ty cổ phần cần có tên để dễ dàng phân biệt, tham gia ký kết đàm phàn,..

Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước trong toàn quốc gia. Và quan trọng nhất cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty cổ phần cần đặt tên công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem thêm tại đây.

Điều kiện về trụ sở công ty

Khi thành lập, công ty cổ phần phải có trụ sở giao dịch để dễ dàng giao dịch cũng như tạo uy tín cho khách hàng. Trụ sở công ty cổ phần phải thỏa mãn điều kiện về nơi đặt trụ sở doanh nghiệp theo Luật nhà ở 2014, cụ thể không được là chung cư, khu tập thể.

>>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

Điều kiện về cổ đông công ty

Thành lập công ty cổ phần bởi tối thiểu ba cổ đông sáng lập.

Các cổ đông phải thỏa mãn các qui định chung của Luật Doanh nghiệp 2020.

>>> Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Khi thành lập công ty cổ phần, ngành nghề sẽ phải áp dụng theo mã hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân.

Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện để được thành lập như điều kiện về mức vốn đăng ký, chứng chỉ hành nghề để đủ điều kiện hoạt động.

Đặc biệt, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không được là ngành nghề bị cấm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Ngành nghề kinh doanh là gì

Điều kiện về vốn điều lệ/ vốn pháp định

Vốn điều lệ là số vốn do cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Doanh ngiệp chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ mình đã đăng ký. Vốn điều lệ công ty có liên quan đến mức thuế môn bài phải đóng. 

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định áp dung với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trên đây là nội dung tư vấn điều kiện thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết hoặc tham khảo Dịch vụ thành lập công ty uy tín.