Điều kiện thành lập doanh nghiệp theo quy định hiện hành

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Pháp luật hiện hành cho phép các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó pháp luật cũng quy định các điều kiện thành lập doanh nghiệp. Vậy những điều kiện đó là gì? Trong bài viết này, Luật LawKey sẽ chia sẻ, giải đáp giúp bạn.

Điều kiện về chủ thể

Tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 đều có quyền thành lập doanh nghiệp. Các đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp bao gồm:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Như vậy, trừ các đối tượng nêu trên thì mọi tổ chức, cá nhân đều có thể đáp ứng điều kiện về chủ thể khi thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014 thì một trong những điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành nghề đã được đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Khi đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật như điều kiện về vốn pháp định (vốn điều lệ ban đầu phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn do nhà nước quy định. Ví dụ: Dịch vụ bảo vệ yêu cầu về vốn pháp định là 1.000.000 USD; Bán hàng đa cấp yêu cầu về vốn pháp định là 10 tỷ đồng), điều kiện về chứng chỉ hành nghề (ví dụ: điều kiện hành nghề luật sư là phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư)…

Như vậy, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần chú ý không đăng ký những ngành nghề kinh doanh bị cấm và trong trường trường hợp đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề đó theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về vốn

Vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp phải phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề cần vốn pháp định thì ốn đầu tư ban đầu không thấp hơn mức vốn pháp định này.

  • Vốn điều lệ: là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.
  • Vốn pháp định: là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

Các điều kiện khác

Bên cạnh các điều kiện trên, khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng cần chú ý đến các điều kiện như tên doanh nghiệp, trụ sở chính của doanh nghiệp, con dấu doanh nghiệp…

Trên đây là nội dung bài viết Điều kiện thành lập doanh nghiệp theo quy định hiện hành  LawKey gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp và cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp và kế toán thuế.

Xem thêm:

Để thành lập nhà xuất bản cần đáp ứng các điều kiện nào?

Quy định pháp luật về Điều lệ doanh nghiệp/công ty