Thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng

nộp hồ sơ dự thầu qua mạng

Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Có nhiều doanh nghiệp mong muốn nộp hồ sơ dự thầu qua mạng nhưng chưa hiểu thủ tục như thế nào?

Văn bản pháp luật điều chỉnh thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Một số từ ngữ viết tắt về thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng

1. E-TBMT là thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

2. E-HSMT là hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bảng yêu cầu báo giá đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

3. E-HSDT là hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, báo giá đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Nội dung chi tiết thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng

Điều 13 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng cụ thể như sau:

1. Số lượng bộ E-HSDT phải nộp

Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (đại diện liên danh) hoặc thành viên được phân công trong thỏa thuận liên danh nộp E-HSDT.

2. Quy trình doanh nghiệp nộp E-HSDT

a) Nhà thầu chọn số E-TBMT;

b) Nhà thầu nhập thông tin theo yêu cầu của E-HSMT và đính kèm các file để tạo thành bộ E-HSDT. Đối với nội dung liên quan đến tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, nhà thầu kê khai trên webform mà không cần đính kèm bản scan các văn bản, tài liệu liên quan.

c) Nhà thầu kiểm tra thông tin E-HSDT, nhấn vào nút “cam kết” trong giao diện đơn dự thầu và gửi E-HSDT lên Hệ thống.

3. Thông báo nộp E-HSDT thành công

Hệ thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng nộp E-HSDT (thành công hay không thành công). Những thông tin sau đây sẽ được hệ thống ghi lại về việc nộp E-HSDT của nhà thầu: thông tin về bên gửi, bên nhận, thời điểm gửi, trạng thái gửi, số file đính kèm lên Hệ thống để làm căn cứ giải quyết kiến nghị, tranh chấp (nếu có).

4. Thủ tục rút hồ sơ dự thầu qua mạng E-HSDT

Nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.

5. Thủ tục nộp lại hồ sơ dự thầu qua mạng E-HSDT

Sau khi rút E-HSDT theo quy định tại khoản 4 Điều này, nhà thầu được nộp lại E-HSDT theo quy trình nêu tại khoản 2 Điều này. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi bên mời thầu thực hiện sửa đổi E-HSMT theo Điều 12 Thông tư này thì nhà thầu đó phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E- HSMT đã được sửa đổi.

Trên đây là tư vấn của Luật sư Lawkey về nộp hồ sơ dự thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Lawkey là công ty tư vấn Luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế uy tín nhất tại Hà Nội. Để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đế pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Xem thêm: Những trường hợp được dừng cưỡng chế thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *