Được ký tối đa bao nhiêu lần đối với hợp đồng có thời hạn?

Được ký tối đa bao nhiêu lần đối với hợp đồng có thời hạn? Tôi muốn ký kết nhiều lần hợp đồng có xác định thời hạn với cùng một người lao động có được không?

Tư vấn luật Lawkey xin trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy rằng khi hết hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn, trong vòng 30 ngày, hai bên phải ký hợp đồng lao động mới nếu vẫn còn muốn làm việc với nhau.

– Nếu không ký hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Trong trường hợp này thì doanh nghiệp chỉ được ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 lần.

– Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trong trường hợp này, hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa 2 lần.

Như vậy bạn được ký tối đa 2 lần một hợp đồng có thời hạn với một người lao động. Tuy nhiên bạn cũng có thể không ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động bằng cách ký phụ lục hợp đồng. Nhưng cần lưu ý rằng pháp luật  quy định rằng thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *