Giải thể doanh nghiệp là gì? Trường hợp nào phải giải thể doanh nghiệp?

Thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Giải thể doanh nghiệp là gì? Trường hợp nào doanh nghiệp phải giải thế? Điều kiện giải thể được pháp luật quy định như thế nào?

Giải thể doanh nghiệp là gì? Điều kiện giải thể

Giải thể là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp không còn hoặc không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể nữa. Theo đó chủ doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Khoản Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp giải thể doanh nghiệp bao gồm:

+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

+ Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty uy tín

Trên đây là nội dung tư vấn giải thể doanh nghiệp là gì? Trường hợp nào phải giải thể doanh nghiệp?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết.