Giấy phép bưu chính là gì? Quy định hiện hành về giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính

Khi doanh nghiệp muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ bưu chính thì ngoài giấy chứng nhận kinh doanh còn cần giấy phép kinh doanh kinh vụ bưu chính gọi là giấy phép bưu chính. Vậy giấy phép bưu chính là gì?

Giấy phép bưu chính là gì?

Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (gọi tắt là Giấy phép bưu chính (GPBC)). Chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách hợp pháp.

Giấy phép bưu chính là giấy phép do Bộ thông tin và truyền thông cấp cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để đăng ký kinh doanh dịch vụ bưu chính

Điều kiện để đăng ký kinh doanh dịch vụ bưu chính được quy định cụ thể tại Điều 21 Luật bưu chính 2010:

Điều 21. Điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.

2. Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

b) Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;

c) Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

d) Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Bên cạnh đó tại Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP có quy định về điều kiện vốn pháp định khi kinh doanh dịch vụ bưu chính:

Điều 5. Điều kiện về tài chính

1. Điều kiện về khả năng tài chính nêu tại điểm b khoản 2 Điều 21 Luật bưu chính được quy định như sau:

a) Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

b) Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Hồ sơ cấp

Hồ sơ đề nghị cấp GPBC được lập thành 03 bộ. Trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

–   Hồ sơ đề nghị cấp GPBC gồm:

+  Giấy đề nghị giấy phép bưu chính;

+  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

+  Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

+  Phương án kinh doanh;

+  Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+  Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

Một số giấy tờ, hồ sơ khác cần chuẩn bị

+  Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+  Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+  Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+  Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

+  Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

Thời gian cấp

Kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định, việc cấp GPBC, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, đối với việc thẩm tra và cấp GPBC.

Thẩm quyền và thời gian thực hiện thủ tục xin giấy phép bưu chính 

– Thẩm quyền thực hiện thủ tục xin GPBC

+ Nội tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Liên tỉnh, quốc tế: Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Bưu chính).

– Thời gian thực hiện thủ tục xin GPBC

+ 30 ngày, đối với việc thẩm tra và cấp GPBC;

+ 10 ngày làm việc, đối với việc thẩm tra và cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Trên đây là bài viết về giấy phép bưu chính Lawkey gửi tới bạn đọc, nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ tới Lawkey để được giải đáp chi tiết nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *