Hướng dẫn xin Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý xăng dầu

Bán lẻ xăng dầu là hoạt động bán xăng dầu trực tiếp cho người tiêu dùng. Việc bán lẻ xăng dầu được thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện tại cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu, phục vụ mục đích sinh hoạt, tiêu dùng của người tiêu dùng. Vậy thủ tục để xin Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu như thế nào?

Tư vấn luật Lawkey sẽ giải đáp thắc mắc này trong bài viết dưới đây:

Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu:

Theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP thì điều kiện để được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận bao gồm:

Thứ nhất, phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

Thứ hai, có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Thứ ba, cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hồ sơ xin xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

– Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định này;

– Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;

– Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

>>> Xem thêm: Hồ sơ xin phép kinh doanh bán lẻ rượu

Trình tự thực hiện xin Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý xăng dầu:

Bước 1: Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó:

  • Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, có đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định này và có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
  • Trường hợp thương nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định này và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
  • Trường hợp thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ có một (01) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

Bước 2: Thẩm định và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý xăng dầu:

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là hướng dẫn của Lawkey về vấn đề mà bạn đọc đang thắc mắc.

>>> Xem thêm: Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *