Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hộ kinh doanh

hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh không phải là một loại hình doanh nghiệp. Vậy những vấn đề liên quan đến hộ kinh doanh như khái niệm, trình tự, thủ tục thành lập… được pháp luật quy định thế nào? Trong nội dung bài viết này, Luật LawKey sẽ tư vấn, giải đáp giúp bạn.

Khái niệm, đặc điểm hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh không phải là một loại hình doanh nghiệp do đó không được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014. Những vấn đề pháp lý liên quan đến hộ kinh doanh được quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Theo đó:

“Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”.

Như vậy, hộ kinh doanh có những đặc điểm cơ bản sau:

– Đối tượng thành lập: là cá nhân, nhóm cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ.

– Số lao động: dưới 10 lao động.

– Địa điểm kinh doanh: chỉ có duy nhất một địa điểm kinh doanh.

– Trách nhiệm tài sản: các thành viên chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

– Tư cách pháp lý: hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân.

Đăng ký hộ kinh doanh

Để đăng ký hộ kinh doanh cần chuẩn bị một bộ hồ sơ và thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.”

Như vậy, để đăng ký hộ kinh doanh thì cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi một bộ hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc người đại diện;

– Bản sao biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập).

Trình tự, thủ tục

– Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận cho hộ kinh doanh.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Trên đây là nội dung bài viết Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hộ kinh doanh. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí từ luật sư giỏi nhất của chúng tôi. 0967.59.1128  hoặc  024.665.65.366

Xem thêm: 

Hộ kinh doanh là gì ? Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể

Công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín chuyên nghiệp