Nghỉ đóng BHXH trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản?

Nghỉ đóng BHXH trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản hay không? Cùng tư vấn Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Tóm tắt câu hỏi:

“Xin chào tư vấn luật Lawkey. Tôi bắt đầu làm việc tại Công ty X từ tháng 01/2018 từ đó tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Hiện tôi đang mang bầu và ví muốn nghỉ dưỡng thai nên tôi đã xin nghỉ sinh từ tháng 05/2019 dự kiến tháng 10/2019 tôi sẽ sinh. Vậy tôi hỏi trường hợp này tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không?”

Tư vấn luật Lawkey xin trả lời như sau:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Trường hợp của bạn không nêu rõ bạn nghĩ dưỡng thai là theo chỉ định của bác sĩ hay bạn theo mong muốn riêng của bạn.

Trường hợp bạn nghĩ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 12 tháng và có ít nhất 03 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. ( Căn cứ theo Khoản 3 Điều 31)

Trường hợp bạn nghĩ việc để dưỡng thai theo thì phải có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Theo như bạn trình bày thì tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn là từ tháng 01/2018 đến tháng 04/2019 là 15 tháng và có 08 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy, bạn có đầy đủ các điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Lawkey về câu hỏi “Nghỉ đóng BHXH trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản?”

>>> Xem thêm: Những điều cần biết về trợ cấp mất việc làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.