Những quy định chung về kinh doanh rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 quy định về sản xuất kinh doanh rượu.

Nghị định 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 quy định về sản xuất kinh doanh rượu. Vậy những quy định chung về kinh doanh rượu là gì? 


Hãy cùng Lawkey tìm hiểu thông qua bài viết sau đây:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Căn cứ vào Điều 1 Nghị định 105/2017/NĐ-CP thì phạm vi điều chỉnh của nghị định này bao gồm:

Thứ nhất, là các quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm các hoạt động sau đây: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Thứ hai, đối với các trường hợp được liệt kê sau đây thì sẽ không áp dụng các quy định của nghị định này:

+ Hoạt động xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh rượu;

+ Nhập khẩu rượu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế;

+ Nhập khẩu rượu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, mua bán rượu giữa các khu phthuế quan; hoạt động kinh doanh rượu tại khu phi thuế quan, hoạt động gửi kho ngoại quan;

Rượu nhập khẩu là hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu trong, định mức được miễn thuế; xét miễn thuế, không chịu thuế.

b) Đối tượng áp dụng:

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 105/2017/NĐ-CP thì những đối tượng áp dụng nghị định này bao gồm: thương nhân kinh doanh rượu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh rượu.

2. Nguyên tắc quản lý rượu:

Nguyên tắc quản lý rượu chính là điều mà các cá nhân, tổ chức cần đảm bảo thực hiện về kinh doanh rượu. Nguyên tắc này được thể hiện xuyên suốt trong các quy định của Nhà nước về kinh doanh rượu. 

Cụ thể Điều 4 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định như sau:

“Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.”

3. Chất lượng và an toàn thực phẩm:

Rượu để được phép kinh doanh cần đảm bảo các quy định sau về chất lượng và an toàn thực phẩm:

+ Rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

+ Rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thc phẩm và đăng ký bản công b phù hquy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.

+ Thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan.

Quy định dán tem, ghi nhãn hàng hóa rượu:

Đối với rượu được sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải được cơ sở kinh doanh rượu dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại.

Đối với trường hợp rượu bán thành phẩm nhập khẩu không phải dán tem

4. Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh rượu:

Cá nhân, tổ chức thực hiện kinh doanh rượu cần tránh các hành vi sau đây:

+ Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

+ Sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu,

+ Cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh rượu.

+ Trưng bày, mua, bán, lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không có tem, nhãn đúng quy định của pháp luật, rượu không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

+ Bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động.

+ Quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật

>>> Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ


Trên đây là những tư vấn của Lawkey về những quy định chung về kinh doanh rượu bia theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *