Quy định về mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho người già

Quy định về mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho người già

Việt Nam đang chuẩn bị bước vào giai đoạn già hóa dân số. Vậy câu hỏi đặt ra là mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho người già là bao nhiêu?

Đối tượng người già được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi 2009 thì người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi như sau:

Điều 5. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

=> Như vậy, không phải người cao tuổi nào cũng sẽ được nhận trợ cấp xã hội. Chỉ có người cao tuổi thuộc những trường hợp nêu trên thì sẽ được nhận trợ cấp xã hội.

Mức trợ cấp xã hội

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng được quy định tại Điều 6 Nghị định 136/2013/NĐ-CP, cụ thể:

– Người đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng thì mức trợ cấp xã hội là 405.000 đồng/tháng;

– Người đủ 80 tuổi trở thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng thì mức trợ cấp xã hội là 540.000 đồng/tháng;

– Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì mức trợ cấp xã hội là 270.000 đồng/tháng;

– Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng thì mức trợ cấp xã hội là 810.000 đồng/tháng.

==> Đối với những trường hợp cụ thể thì mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi sẽ khác nhau.

Trên đây là bài viết về mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho người già Lawkey gửi tới bạn đọc, nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ tới Lawkey để được giải đáp chi tiết nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *