Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên theo quy định pháp luật

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên theo quy định pháp luật

Để thành lập công ty TNHH một thành viên, cá nhân, tổ chức cần lưu ý những điều gì? Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên được pháp luật quy định như thế nào?

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH một thành viên gồm có:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

>>> Xem thêm: Công ty TNHH một thành viên là gì?

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

+ Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

+ Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Ở phạm vi bài viết này, LawKey xin nêu trình tự nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH;

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập công ty TNHH;

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Bước 5: Khắc con dấu pháp nhân

>> Xem thêm: Thành lập công ty TNHH một thành viên

Trên đây là nội dung tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết hoặc sử dụng Dịch vụ thành lập công ty uy tín