Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật

Chủ doanh nghiệp có thể thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh nếu như không muốn kinh doanh ngành nghề đã đăng ký. Vậy thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh 

Thành phần hồ sơ gồm có:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

+ Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

+ Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

+ Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề KD. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

>>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh 

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. 
Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Xác nhận hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty uy tín

Trên đây là nội dung tư vấn thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết.