Thuê chứng chỉ hành nghề dược bị phạt gì?

Chứng chỉ hành nghề dược là một trong những điều kiện nếu bạn muốn mở nhà thuốc tây. Vậy nếu Thuê chứng chỉ hành nghề dược bị phạt gì?

Hãy cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu câu hỏi “Thuê chứng chỉ hành nghề dược bị phạt gì?” qua bài viết dưới đây:

Khoản 9 Điều 6 Luật dược 2012 đã quy định hành vi thuê, mượn, cho thuê, cho mượn hoặc cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược để hành nghề hoặc kinh doanh dược là những hành vi bị nghiêm cấm.

Vậy, rõ ràng việc Thuê chứng chỉ hành nghề dược là trái với quy định của pháp luật.

Nếu có hành vi thuê, cho thuê chứng chỉ hành nghề dược bạn sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Khoản 6 Điều 28 Luật dược 2016.

“Điều 28. Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

6. Người có chứng chỉ hành nghề cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược”

Đồng thời người thuê, cho thuê chứng chỉ hành nghề dược còn bị xử phạt hành chính vì hanh vi này như sau:

Điều 28. Vi phạm quy định về hành nghề và sử dụng chứng chỉ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hành nghề không có chứng chỉ hành nghề;

b) Hành nghề đang trong thời gian bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề;

c) Hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép, trừ trường hợp cấp cứu;

d) Thuê, mượn chứng chỉ hành nghề để hành nghề;

đ) Cho người khác thuê, mượn chứng chỉ hành nghề;

e) Không khẩn trương sơ cứu, cấp cứu người bệnh; từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ trường hợp được quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 4, Điểm c và Điểm đ Khoản 5 Điều này;”

Trên đây là tư vấn của Lawkey về câu hỏi Thuê chứng chỉ hành nghề dược bị phạt gì?

>>> Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *