Các cặp đôi đồng tính được phép nhận nuôi con nuôi không?

Pháp luật Việt Nam cho phép cặp đôi đồng tính được nhận nuôi con nuôi không?

Pháp luật Việt Nam cho phép các cặp đôi đồng tính được nhận nuôi con nuôi không? Hãy cùng Lawkey tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Điều kiện để nhận nuôi coi nuôi

>>Xem thêm:  Điều kiện nhận con nuôi mới nhất theo quy định của pháp luật

Đối với người được nhận làm con nuôi

Căn cứ theo điều 8 Luật nuôi con nuôi 2010:

1. Trẻ em dưới 16 tuổi

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.

Đối với người nhận nuôi con nuôi trong nước

Căn cứ theo khoản 1 điều 8 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định:

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt

Đối với nhận con nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Căn cứ theo điều 29 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật này.

2. Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại điều 14 của Luật này và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú.

Pháp luật Việt Nam cho phép cặp đôi đồng tính được nhận nuôi con nuôi không?

Hiện nay, pháp luật vẫn chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới, nên vẫn chưa phát sinh mối quan hệ ràng buộc mang tính pháp lý về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, cấp dưỡng và tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân…Mặc dù vậy, họ vẫn mong muốn có được người con nuôi để gắn kết gia đình.

Việc nhận con nuôi phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cả người nhận nuôi và người được nhận nuôi, dựa trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, không phân biệt nam nữ, không vi phạm vào điều cấm theo điều 13 Luật nuôi con nuôi 2010.

Theo khoản 3 điều 8 Luật này  “Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.” 

– Vì pháp luật vẫn chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới nên các cặp đôi đồng tính sẽ không thỏa mãn điều kiện nhận nuôi con nuôi hợp pháp với tư cách là vợ chồng

– Tuy nhiên, họ có thể nhận nuôi con nuôi với tư cách là cá nhân độc thân. Tức là, một trong hai người sẽ thực hiện thủ tục nhận con nuôi theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tục nhận nuôi con nuôi quy định như sau:

>> Xem thêm: Thủ tục nhận con nuôi theo quy định pháp luật

>> Xem thêm: Các cặp đôi đồng tính có được nhờ mang thai hộ không?

Trên đây là bài viết Các cặp đôi đồng tính được phép nhận nuôi con nuôi không? Lawkey gửi tới bạn đọc. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.