Cha mẹ không đồng ý có kết hôn được không?

Kết hôn là một dấu mốc quan trọng của các cặp đôi để tiến đến cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Vậy nếu cha mẹ không đồng ý có kết hôn được không?

Tóm tắt câu hỏi:

“Kính gửi tư vấn luật Lawkey. Tôi và bạn gái năm nay 29 tuổi, mong muốn kết hôn về chung sống với nhau nhưng hai bên gia đình không đồng ý. Tôi muốn hỏi nếu chúng tôi quyết tâm kết hôn thì có đăng ký kết hôn được không? Xin cảm ơn Lawkey!”

Cha mẹ không đồng ý có kết hôn được không?

Theo quy định của Khoản 5 Điều 3 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014

“Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.”

Điều kiện kết hôn được quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân gia đình như sau:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:#

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Các trường hợp cấm kết hôn hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này là:

“Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì đảm bảo các điều kiện để hai bạn có thể tiến hành đăng ký kết hôn. Trường hợp hai bên gia đình ngăn cản các bạn có thể tự thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, hai bạn nên nói chuyện để gia đình đồng ý việc này cũng như giải thích rằng nếu bố mẹ ngăn cản kết hôn thì có thể bị xử phạt hành chính thậm chí là phạt tù với hành vi ngăn cản hôn nhân tự nguyện.