Có phải báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ?

Người lao động hay người sử dụng lao động có phải báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ hay không?

Tư vấn luật Lawkey xin trả lời như sau:

Nghĩa vụ báo trước của người lao động:

Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

“Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

…”

Như vậy, theo quy định thì khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ người lao động phải báo trước ít nhất 30 ngày. Trong trường hợp vi phạm về nghĩa vụ báo trước thì sẽ bị coi là chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và:

  • Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
  • Phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
  • Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định.

Đối với người sử dụng lao động:

Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động như sau

“Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ người sử dụng lao động phải báo trước ít nhất 03 ngày. Trong trường hợp vi phạm về nghĩa vụ báo trước thì sẽ bị coi là chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và sẽ phải chịu trách nhiệm theo Điều 42 Bộ luật lao động 2012.

Trên đây là tư vấn của Lawkey về câu hỏi “Có phải báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ?”

>>> Xem thêm: Tự ý nghỉ việc do mẹ ốm có thể bị sa thải không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *