Tự ý nghỉ việc do mẹ ốm có thể bị sa thải không?

Nếu nghỉ việc không có lý do chính đáng quá nhiều thì công ty có thể áp dụng hình thức kỷ luật sa thả với người lao động. Vậy trong trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc do mẹ ốm có thể bị sa thải không?

Tóm tắt tình huống:

Anh A. là nhân viên công ty sản xuất đồ mỹ nghệ tại Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ 01/09/2019 đến 30/09/2019 A. có tự ý nghỉ việc không xin phép công ty 07 ngày làm việc. Lý do được anh A. đưa ra là do anh phải chăm sóc mẹ đang điều trị tại bệnh viện, anh cũng có cung cấp các giấy tờ xác nhận đầy đủ của bệnh viện. Vậy trong trường hợp này thì anh A. có thể bị công ty sa thải hay không?

Cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu vấn đề trên như sau:

Khoản 3 Điều 126 Bộ luật lao động 2012 quy định người lao động tự ý nghỉ việc bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải nếu:

“3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

Trong đó lý do thân nhân bị bệnh được quy định chi tiết Điểm b Khoản 2 Điều 31 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

“1. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng đồn trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

2. Người lao động nghỉ việc có lý do chính đáng trong các trường hợp sau:

a) Do thiên tai, hỏa hoạn;

b) Bản thân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng, mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

c) Các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

Như vậy đối với trường hợp của anh A. việc anh nghỉ việc do mẹ anh phải nằm viện điều tri là được phép theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Lawkey về câu hỏi Tự ý nghỉ việc do mẹ ốm có thể bị sa thải không?

>>> Xem thêm: Không trả lương thử việc có được không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *