Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh rượu

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh rượu

Kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tùy từng hình thức kinh doanh lại có các điều kiện khác nhau. Pháp luật cũng quy định quyền và nghĩa vụ theo từng hình thức kinh doanh rượu. Qua bài viết sau đây, bạn đọc sẽ hiểu được quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh rượu bao gồm gì?


Đối với doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp có những quyền sau đây:

+ Được phép bán rượu do doanh nghiệp sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.

+ Được phép trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Được phép mua trong nước hoặc nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm hoặc mua rượu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại.

Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp có các nghĩa vụ như sau:

+ Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

+ Doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.

Đối với thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có các quyền như sau:

+ Được bán rượu do mình sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.

+ Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.

Thương nhân  sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có các nghĩa vụ được quy định như sau:

+ Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình.

Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.

Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại

Quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại bao gồm:

+ Không bắt buộc phải công bố chất lượng hàng hóa, dán tem rượu, ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại có các nghĩa vụ như sau:

+ Trong quá trình vận chuyển đến nơi tiêu thụ, tổ chức, cá nhân phải xuất trình hợp đồng mua bán rượu với doanh nghiệp có giy phép sản xuất rượu công nghiệp cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra.

+ Đăng ký sản xuất rượu thủ công với Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình.

+ Không được bán rượu cho tổ chức, cá nhân không phải là doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp đã ký hợp đồng mua bán để chế biến lại.

Đối với thương nhân phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Các quyền và nghĩa vụ đối với từng loại thương nhân kinh doanh rượu được pháp luật quy định như sau:

+ Quyền và nghĩa vụ chung của thương nhân phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ

a) Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

b) Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền; cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp;

c) Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.

+ Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu

a) Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

c) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

d) Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

+ Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu

a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong, nước, thương nhân phân phi rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

c) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

d) Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

+ Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán lẻ rượu

a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phi rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

>>> Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

+ Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ

a) Murượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm bán hàng của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

Trên đây là những tư vấn của Lawkey về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh rượu theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. Nếu có nhu cầu cung cấp dịch vụ xin giấy phép vui lòng liên hệ Lawkey.

>>> Xem thêm: Những quy định chung về kinh doanh rượu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *