Thủ tục công nhận hôn nhân thực tế

Tư vấn của Lawkey về việc công nhận hôn nhân thực tế trước ngày 03/01/1987 căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

“Xin chào luật sư! Tôi xin trình bày về tình hình gia đình tôi như sau: Bố và mẹ tôi chung sống với nhau từ ngày 05/05/1980 nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Hiện nay bố mẹ tôi muốn lên xã để được công nhận hôn nhân thực tế thì có được không? Xin cảm ơn!”

Tư vấn luật Lawkey trả lời:

Những quy định liên quan công nhận hôn nhân thực tế:

Sau đây là những căn cứ pháp lý mà Lawkey sử dụng để tư vấn:

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP:

Khoản 1 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP quy định:

“Theo quy định tại điểm a khoản 3 Nghị quyết số 35 của Quốc hội, trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 (ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực) mà chưa đăng ký kết hôn, nếu một bên hoặc cả hai bên có yêu cầu ly hôn, thì Toà án thụ lý vụ án và áp dụng quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết vụ án ly hôn theo thủ tục chung. Cần chú ý là trong trường hợp sau khi quan hệ vợ chồng đã được xác lập họ mới thực hiện việc đăng ký kết hôn, thì quan hệ vợ chồng của họ vẫn được công nhận kể từ ngày xác lập (ngày họ bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng), chứ không phải là chỉ được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn.”

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Khoản 1 Điều 131 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập trước ngày Luật này có hiệu lực thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình tại thời điểm xác lập để giải quyết.”

 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

Khoản 2 Điều  44 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định:

Đối với trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03 tháng 01 năm 1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích và tạo điều kiện để đăng ký kết hôn. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày các bên xác lập quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng. Thẩm quyền, thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Luật Hộ tịch.

Thủ tục công nhận hôn nhân thực tế trước ngày 03/01/1987:

Căn cứ theo các quy định pháp luật nêu trên thì có thể thấy bố mẹ của bạn có thể hoàn toàn thực hiện thủ tục công nhận hôn nhân thực tế. Tuy nhiên cần phải lưu ý như sau:

Bố mẹ bạn về chung sống với nhau trước khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực pháp luật nên cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kết hôn theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959, bao gồm:

– Con gái từ 18 tuổi trở lên, con trai từ 20 tuổi trở lên mới được kết hôn.

– Cấm người đang có vợ, có chồng kết hôn với người khác.

Theo đó, người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác thì không được pháp luật công nhận. Do đó, bố mẹ bạn cần chứng minh tình trạng độc thân trước khi xác lập quan hệ vợ chồng với mẹ bạn, như vậy, hôn nhân giữa họ mới được công nhận là hôn nhân thực tế do chung sống với nhau trước ngày 03/01/1987.

Trên đây là tư vấn của Lawkey về việc công nhận hôn nhân thực tế trước ngày 03/01/1987. Lưu ý tư vấn của Luật sư chỉ mang tính tham khảo, căn cứ pháp luật có thể không còn hiệu lực tùy vào thời điểm bạn đọc áp dụng thực tế.