Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến ở nước ta. Mong muốn giúp nhà khởi nghiệp hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn để thuận lợi trong quá trình thành lập công ty, Lawkey xin gửi tới bạn đọc bài viết dưới đây:

1. Công ty trách nhiệm  hữu hạn là gì?

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn là hai thực thể pháp lý riêng biệt, công  ty là pháp nhân còn chủ sở hữu là thể nhân.

Thủ tục thành lập công ty

2. Phân loại công ty trách nhiệm hữu hạn

Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên không không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc/ Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát. 

2.2 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Là một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần

3. Trình tự, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Bước 1. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa – Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở sau khi đã nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bước 2. Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4. Doanh nghiệp Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký quốc gia sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nội dung công báo bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 5:  Thông báo mẫu con dấu với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư.

4. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

5. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp.

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

– Ngành, nghề kinh doanh.

– Vốn điều lệ.

– Thông tin đăng ký thuế.

– Số lượng lao động.

– Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

6. Quy định về con dấu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của công ty. Công ty có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau. Nội dung con dấu phải thể hiện đầy đủ thông tin về tên công ty và mã số công ty.

Trước khi sử dụng, công ty gửi thông báo về mẫu con dấu, số lượng con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu tới Phòng Đăng ký kinh doanh. Sau khi nhận được thông báo mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp và thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

7. Địa chỉ dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn uy tín tại Hà Nội

Hiện nay có nhiều công ty cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội. Lawkey là một đơn vị uy tín chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán thuế. Hãy liên hệ ngay để nhận được sư tư vấn từ công ty.

>>> Xem thêm: Công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín chuyên nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *