Ưu và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp ở nước ta

Ưu và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp ở nước ta

Hiện nay, với sự phát triển của nền kinh tế và hội nhập với nền kinh tế thì trường thì nhu cầu kinh doanh buôn bán cũng được thúc đẩy. Nhiều người có vốn nhưng lại rất băn khoăn không biết đầu tư vào loại hình doanh nghiệp nào hoặc muốn thành lập công ty riêng nhưng không biết được những rủi ro. Không rõ ưu và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp ở nước ta.

1. Ưu và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên

Là loại hình công ty do một thành viên làm chủ sở hữu được quy định chi tiết tại điều 73 đến điều 86 của Luật Doanh Nghiệp 2014.

  • Về ưu điểm:

–  Vì chỉ phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của công ty trong phạm vi vốn góp của mình nên tính rủi ro đối với chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên không cao.

– Việc điều hành và quản lý công ty cũng không phức tạp vì chủ sở hữu được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

– Rất dễ dàng khi thực hiện việc chuyển nhượng công ty.

  • Về nhược điểm:

– Bị ảnh hưởng uy tín trước khách hàng vì chế độ trách nhiệm hữu hạn

– Bị hạn chế việc huy động vốn do công ty không có quyền phát hành cổ phiếu.

– Khi huy động vốn bằng cách chuyển nhượng vốn sang cho cá nhân hoặc tổ chức khác thì phải làm hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty từ 01 thành viên lên Công ty TNHH từ 02 thành viên hoặc Công ty Cổ phần.

2. Ưu và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên

Loại hình công ty TNHH từ hai thành viên trở lên được quy định rất rõ và chi tiết tại các điều 48 đến điều 72 ở Luật Doanh Nghiệp 2014.

  • Về ưu điểm:

– Các thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ phải chịu trách nhiệm trọng phạm vi số vốn góp của mình đối với các hoạt động trong công ty vì vậy ít gặp rủi ro hơn;

– Số lượng thành viên trong công ty không quá nhiều và các thành viên thường chủ yếu là người tin cậy nên việc quản lý và điều hành công ty trở nên không quá phức tạp;

– Việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên được điều chỉnh rất chặt chẽ nên nhà đầu tư có thể kiểm soát dễ dàng được việc tha đổi các thành viên, tránh được việc gia nhập của người lạ vào công ty.

  • Về nhược điểm:

– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ chịu sự điều chỉnh chặt chẽ hơn của pháp luật  hơn các loại hình công ty khác;

– Việc huy động vốn cũng bị hạn chế do công ty không có quyền phát hành cổ phiếu;

– Do thực hiện theo chế độ hữu hạn nên uy tín bị ảnh hưởng trước đối tác, khách hàng nhưng không quá đáng kể.

3. Ưu và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Đây là loại hình công ty có nhiều thành viên và tổ chức góp vốn được quy định cụ thể tại điều 110 đến điều 171 trong Luật Doanh Nghiệp 2014.

  • Về ưu điểm:

– Mức độ chịu rủi ro của các cổ đông không cao vì chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp đối với các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

– Cơ cấu góp vốn linh hoạt, dễ dàng trong việc chuyển nhượng vốn, mọi đối tượng có đủ điều kiện đều có thể tham gia làm cổ đông trong công ty. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác  trừ các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm đầu kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Phạm vi và khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, ở tất cả các ngành nghề và lĩnh vực.

– Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

  • Về nhược điểm:

– Bị rằng buộc chặt chẽ bởi quy định của pháp luật, đặc biệt là ở chế độ kế toán và tài chính nên việc quản lý công ty thường phức tạp hơn các loại hình công ty khác.

– Công ty có số cổ đông lớn nên có thể xảy ra sự phân hóa thành các nhóm cổ đông có lợi ích đối kháng nhau.

– Việc điều hành và quản lý công ty cũng trở lên khó khăn hơn. Khi đưa ra một quyết định nào đó dù là về quản lý doanh nghiệp hay kinh doanh do phải thông qua Hội Đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông…Vậy nên rất dễ bỏ qua những cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

4. Ưu và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp Đối với công ty hợp danh

Được quy định chi tiết, cụ thể tại điều 172 đến 182 của Luật doanh nghiệp 2014.

  • Về ưu điểm:

Công ty hợp danh được hình thành trên sự uy tín của cá nhân và theo chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên nên công ty dễ tạo sự tin cậy cho đối tác, khách hàng.

– Việc quản lý điều hành công ty hợp danh thường không quá phức tạp do các thành viên đều uy tín và có sự tin tưởng hơn thế nữa số lượng thành viên ít.

  • Về nhược điểm:

– Mức chịu rủi ro của các thành viên rất cao do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn.

– Công ty không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

5. Doanh nghiệp tư nhân

Được quy định cụ thể và chi tiết từ điều 183 đến điều 187 trong Luật doanh nghiệp 2014.

  • Về ưu điểm:

– Do 1 cá nhân làm chủ nên doanh nghiệp tư nhân sẽ chủ động đưa ra được tất cả các quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

– Tạo được sự tin tưởng cho khách hàng và đối tác vì chế độ chịu trách nhiệm vô hạn.

  • Về nhược điểm:

– Không có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiêm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình nên mức độ chịu rủi ro cao.

– Chủ doanh nghiệp chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân, không được làm thành viên hợp danh hay làm chủ hộ kinh doanh.

– Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng cả tài sản của mình nên dù doanh nghiệp phá sản thì chủ doanh nghiệp vẫn phải trả các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình.

Trên đây là bài viết về ưu và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp ở nước ta. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Các vấn đề pháp lý với doanh nghiệp cần chú ý

Điều kiện kinh doanh dịch vụ spa mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *