Xác định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Xác định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nào? Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên? Trong bài viết này, Luật LawKey sẽ chia sẻ, giải đáp giúp bạn.

Học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.”

Như vậy, học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của người tham gia Bảo hiểm y tế

Mức đóng bảo hiểm y tế

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP  quy định về mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên là bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó Điều 8 Nghị định này cũng quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bn vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;

b) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;

c) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.”

Như vậy, học sinh, sinh viên sẽ đóng bảo hiểm y tế với mức bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

Phương thức đóng bảo hiểm y tế

Khoản 5 Điều 9 Nghị định 146/2015/NĐ-CP quy định về phương thức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên như sau:

Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, học sinh, sinh viên hoặc chamẹ, người giám hộ của học sinh, sinh viên có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế phần thuộc trách nhiệm đóng theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

Ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau:

  • Học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương thì do ngân sách trung ương hỗ trợ. 
  • Học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác thì ngân sách địa phương, bao gồm cả phần ngân sách trung ương hỗ trợ (nếu có), nơi cơ sở giáo dục đó đặt trụ sở hỗ trợ, không phân biệt hộ khẩu thường trú của học sinh, sinh viên.

Mức hưởng bảo hiểm y tế 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau:

– Khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

– Chi phí cho mt ln khám bệnh, chữa bệnh thp hơn 15% mức lương cơ sở.

– Người bệnh có thời gian tham gia bảo him y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Như vậy, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định thì có thể được hưởng đến 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Trên đây là nội dung bài viết Xác định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên mà Luật LawKey gửi đến bạn đọc. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí từ luật sư giỏi nhất của chúng tôi. 0967.59.1128 hoặc 024.665.65.366

Xem thêm:

Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành

Tuyển du học sinh làm việc có phải xin giấy phép lao động không?