Điều kiện kinh doanh pháo của doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Điều kiện kinh doanh pháo của doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Bắn pháo hoa là một việc rất quen thuộc với người dân Việt Nam trong dịp lễ Tết. Vậy pháp luật quy định về việc kinh doanh pháo hoa như thế nào?

Doanh nghiệp được kinh doanh pháo hoa

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP, những doanh nghiệp được kinh doanh pháo:

+ Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;

+ Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy;

+ Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn;

+ Chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được phép kinh doanh pháo hoa. Đồng thời, các tổ chức, doanh nghiệp này phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường và đảm bảo về điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy.

Mặt khác, tại Điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Vì vậy, có thể thấy, bất cứ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm. Tuy nhiên, khi sử dụng pháo hoa cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng và đã đủ điều kiện kinh doanh pháo hoa.

Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh pháo hoa

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép an ninh trật tự 

 Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của doanh nghiệp(Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;

+ Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa:

+ Nếu doanh nghiệp có kho chứa pháo: Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho chứa;

+ Nếu doanh nghiệp thuê kho chứa pháo: Hợp đồng thuê kho 

Thủ tục

Hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chỉnh về trật tự xã hội, Bộ Công an; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép mua theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là bài viết về doanh nghiệp Bộ quốc phòng Lawkey gửi tới bạn đọc, nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ tới Lawkey để được giải đáp chi tiết nhất.