Ly hôn rồi có phải trả nợ cùng chồng hay không?

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân. Vậy khi ly hôn rồi có phải trả nợ cùng chồng hay không? Chắc hẳn đây là câu hỏi nhiều người thắc mắc khi tìm hiểu về những vấn đề khi giải quyết ly hôn.

Tư vấn luật Lawkey xin trả lời thắc mắc trên như sau:

Về việc thực hiện nghĩa vụ với người thứ ba:

Theo quy định tại điều 60 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì khi ly hôn vợ, chồng có tranh chấp về nghĩa vụ của tài sản đối với người thứ 3 thì sẽ áp dụng quy định tại điều 27, 37 và 45 luật này:

“1. Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

2. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết”.

>>> Xem thêm: Có thể ủy quyền cho người khác đến dự phiên tòa xét xử ly hôn của mình?

Ly hôn rồi có phải trả nợ cùng chồng hay không?

Điều 60 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

“1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này”

Theo đó Khoản 1 Điều 30 quy định như sau:

“Điều 30. Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình

1. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình”

Mặt khác các giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện bao gồm các trường hợp:  thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng; trường hợp vợ chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó; và trường hợp đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng.

Ngoài ra vợ, chồng còn phải chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ chung đối với tài sản của vợ chồng theo quy định tại điều 37 Luật hôn nhân và gia đình cụ thể bao gồm:

“1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan”

Như vậy, có thể thấy ngay cả khi tiến hành ly hôn thì vợ, chồng vẫn liên đới chịu trách nhiệm chi trả các khoản nợ mà phát sinh để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình cũng như các lý do khác do luật định.

Trên đây là tư vấn của Lawkey về câu hỏi Khi ly hôn rồi có phải trả nợ cùng chồng hay không?

>>> Xem thêm: Thủ tục công nhận hôn nhân thực tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.