Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

Các doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động thường có xu hướng mở rộng phạm vi, quy mô của công ty. Có hai loại hình thành doanh nghiệp có thể lựa chọn đó là mở chi nhánh và công ty con. Nhưng để lựa chọn được hình thức phù hợp với mục đích kinh doanh, các doanh nghiệp cần có hiểu biết về hai loại hình này. Công ty luật Lawkey xin cung cấp đến bạn đọc những thông tin hữu ích nhất về chi nhánh doanh nghiệp và  công ty con:

Khái niệm công ty con và chi nhánh công ty

– Công ty con là một mô hình doanh nghiệp được doanh nghiệp khác đứng ra thành lập và cung cấp vốn để có thể hoạt động trong một số lĩnh vực tương ứng với doanh nghiệp đó. Công ty con được xem như một giải pháp thích hợp cho các doanh nghiệp trong việc hạn chế rủi ro gặp phải trong công việc đầu tư kinh doanh của mình. Giữa các công ty con có mối quan hệ ràng buộc với nhau, phụ thuộc vào sự điều tiết của công ty mẹ. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, các công ty con vẫn hoàn toàn độc lập và tự chủ trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của mình. Bộ máy quản lý và điều hành của loại hình này như bất cứ một công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn nào.

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

Tiêu chí so sánh

Chi nhánh công ty

Công ty con

Văn bản xác nhận tư cách chủ thể

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tư cách pháp nhân

Không có tư cách pháp nhân do chi nhánh không có tài sản độc lập.

Có tư cách pháp nhân.

Vốn điều lệ

Chi nhánh không có vốn điều lệ.

Quy định tại Điều lệ công ty và ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trách nhiệm của chủ sở hữu khi giải thể, phá sản

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm toàn bộ.

Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty.

Nghĩa vụ nộp thuế TNDN

Có thể chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty để nộp thuế TNDN.

Không được chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty mẹ, phải nộp thuế TNDN tại trụ sở công ty.

Tài khoản kế toán sử dụng khi công ty chuyển vốn

Vốn giao cho chi nhánh là giao vốn cho đơn vị trực thuộc.

Vốn góp cho công ty là một khoản đầu tư tài chính.

Mã số thuế

Được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Được cấp một mã số độc lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *