Hướng dẫn xử lý khi thuê nhà làm văn phòng không có hóa đơn

Có nhiều trường hợp doanh nghiệp thuê nhà để làm văn phòng mà không có hóa đơn; Lawkey sẽ hướng dẫn xử lý khi thuê nhà làm văn phòng không có hóa đơn.

Có nhiều trường hợp doanh nghiệp thuê nhà để làm văn phòng mà không có hóa đơn do không cấp hóa đơn lẻ của cơ quan thuế cho các cá nhân cho thuê tài sản. Vậy trong trường hợp này cần xử lý như thế nào?


Kế toán thuế Lawkey xin đưa ra những hướng dẫn xử lý khi thuê nhà làm văn phòng không có hóa đơn:

Với mốc chi phí thuê nhà là 8.400.000 đồng một tháng thì sẽ có hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Chi phí thuê nhà làm văn phòng nhỏ hơn 100.000.000 đồng một năm hoặc 8.400.000 một tháng

a) Quy trình xử lý

Những hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản mà tổng số tiền thuê nhà < 100 tr/năm hoặc < 8,4 triệu/tháng thì: Không phải khai, nộp thuế GTGT, TNCN và cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ (Như vậy là không có hóa đơn).

Để khoản chi phí tiền thuê nhà là chi phí hợp lý thì bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu sau: (i) Chủ nhà chỉ phải nộp tiền thuế môn bài: 1 triệu/năm; (ii) Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai mẫu 01/MBAI ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC, nộp tại Chi cục Thuế nơi có nhà cho thuê.

b) Hồ sơ chứng từ thuê nhà doanh nghiệp cần có

Bộ hồ sơ này bao gồm:

– Hợp đồng thuê nhà (Từ ngày 1/7/2015 thì không bắt buộc phải công chứng, Theo văn bản số 4528/TCTPC ngày 02/11/2015 của Tổng cục Thuế);

– Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà (Không nhất thiết phải chuyển khoản cũng được theo điểm 2.4 khoản 2 điều 4 Thông tư 96,vì không có hóa đơn);

– Chứng từ nộp thuế môn bài của chủ nhà. Doanh nghiệp có thể nộp thay chủ nhà hoặc chủ nhà tự đi nộp thuế, sau đó sẽ được cơ quan Thuế cấp cho chứng từ nộp thuế để gửi lại doanh nghiệp;

Lưu ý: Phải nộp thuế

– Bảng kê 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC): Lập khi nào trả tiền thuê nhà, và lưu tại DN (Trên đó phải có chữ ký của GĐ hoặc người được ủy quyền).

Trường hợp 2: Chi phí thuê nhà làm văn phòng lớn hơn 100.000.000 đồng một năm hoặc 8.400.000 một tháng

Trong trường hợp này, người cho thuê nhà phải nộp cả 03 loại Thuế: Thuế môn bài, thuế GTGT và thuế TNCN.

a) Quy trình xử lý

Theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì:

–  Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế, hoặc

–  Bên thuê tài sản khai và nộp thuế thay nếu trong hợp đồng có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế.

Trước đây: Theo hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì người đi thuê không được kê khai thuế mà chỉ có bên cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan Thuế.

b) Những quy định đối với cá nhân cho thuê nhà làm văn phòng

Cá nhân có nhà cho thuê cần lên cơ quan thuế nôp các loại thuế sau:

+ Thuế Môn Bài: Nếu cho thuê nhà vào 6 tháng đầu năm thì mức đóng là 1.000.000 đồng/năm, trường hợp cho thuê vào 6 tháng cuối năm thì chi phí là 500.000đ/năm.

+ Thuế Giá trị gia tăng:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu X 5%

+ Thuế Thu nhập cá nhân:

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu X 5%

c) Hồ sơ thuê nhà

Gồm có những giấy tờ như sau:

Hợp đồng thuê nhà có thể công chứng hoặc không (Từ ngày 1/7/2015 thì không bắt buộc phải công chứng theo văn bản số 4528/TCT-PC ngày 02/11/2015 của Tổng cục Thuế).

– Giấy chứng minh phô tô công chứng của cá nhân cho thuê nhà.

– Tờ khai thuế cho thuê tài sản Mẫu 01/TTS (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

– Chứng từ nộp tiền thuế của chủ nhà hoặc chứng từ nộp thuế thay chủ nhà (nếu trong hợp đồng 2 bên thỏa thuận doanh nghiệp sẽ thay chủ nhà nộp thuế).

– Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà (có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng, do không có hóa đơn GTGT).

Như vậy, Lawkey đã hướng dẫn các bạn về cách xử lý khi thuê nhà làm văn phòng không có hóa đơn. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế liên hệ LawKey.

>>> Xem thêm: Hóa đơn đã kê khai sai số tiền bằng chữ xử lý như thế nào?