Trả lương qua ví điện tử có được trừ khi tính thuế?

Ngày càng nhiều người lựa chọn sử dụng ví điện tử thay vì sử dụng tiền mặt. Do vậy, nhiều doanh nghiệp cũng tiến hành trả lương cho nhân viên qua ví điện tử. Vậy trả lương qua ví điện tử có được trừ khi tính thuế?

Tóm tắt tình huống:

Ví dụ trường hợp của bạn đọc của Thành Vinh khi từ tháng 8 đến nay anh quyết định trả lương cho người lao động qua ví điện tử. Anh có thắc mắc đến bộ phận tư vấn kế toán thuế của Lawkey về việc trả lương như thế có được trừ chi phí khi tính thuế hay không?

Tư vấn Lawkey xin trả lời như sau:

Tại Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015) quy định:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng…”.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của bạn đọc, trường hợp công ty  thanh toán lương cho người lao động qua ví điện tử thì công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu các khoản chi phí này đáp ứng các quy định tại Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Trên đây là giải đáp của Lawkey về câu hỏi Trả lương qua ví điện tử có được trừ khi tính thuế? Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế vui lòng liên hệ tới LawKey.