Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trong bài viết này, công ty dịch vụ kế toán thuế Lawkey sẽ cung cấp cho các bạn các thông tin về: Thuế thuế thu nhập cá nhân là gì? Điều kiện để được hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân là gì? Hồ sơ hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân bao gồm những giấy tờ gì? Mẫu tờ khai quyết toán là mẫu nào? Các cách thức thực hiện…

1. Khái quát về thuế thu nhập cá nhân

Đầu tiên, LawKey sẽ nêu khái quát một vài điểm các bạn cần lưu ý về thuế TNCN, đối tượng được hoàn thuế và điều kiện để được hoàn thuế .

1.1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế TNCN là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

1.2. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

 • Đối tượng nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
 • Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
 • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
 • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

>>> Xem thêm: Thuế thu nhập cá nhân

1.3. Đối tượng được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế TNCN thì các đối tượng được hoàn thuế thu nhập cá nhân quy định như sau:

Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

 • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
 • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm: Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1.4. Điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân

 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC cũng quy định về hoàn thuế

 • Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
 • Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.
 • Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

2. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trình tự, thủ tục hoàn thuế TNCN LawKey sẽ chia thành 2 phần: Hồ sơ và cách thức thực hiện

2.1. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

a) Trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị chi trả thu nhập

 • Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
 • Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

b) Trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế

 • Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.
 • Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu[47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-thu nhập cá nhân (ban hành theo TT 92/2015/TT-BTC) khi quyết toán thuế.”

2.2. Cách thức nộp hồ sơ:

– Bước 1: Nộp tờ khai qua mạng

Cá nhân tải phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân V3.3.1, nhập đầy đủ thông tin quyết toán vào tờ khai 02/QTT-thu nhập cá nhân và bảng kê 02-1/BK-QTT-thu nhập cá nhân (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, cá nhân kết xuất tờ khai XML, đăng nhập vào trang tncnonline.com.vn để nộp tờ khai bản mềm cho cơ quan thuế.

Bước 2: Nộp tờ khai qua mạng

Cá nhân mang bộ hồ sơ quyết toán đã nêu tại phần trên đến cơ quan thuế trực tiếp quyết toán để làm thủ tục quyết toán  – hoàn thuế.

Cơ quan thuế sẽ giải quyết hồ sơ và hoàn thuế TNCN cho cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin về trình tự, thủ tục để hoàn thuế TNCN. Để biết thêm về các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc sử dụng dịch vụ kế toán thuế vui lòng liên hệ trực tiếp LawKey.

>>> Xem thêm: Một số thay đổi về thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định 14/2019/NĐ-CP