Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo quy định mới nhất

Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc

Tư vấn kế toán thuế Lawkey xin được gửi tới bạn đọc bài viết về thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo quy định mới nhất căn cứ các quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Trường hợp người nộp thuế trực tiếp tự thực hiện thủ tục

Khi muốn cắt giảm người phụ thuộc thì người nộp thuế có thể trực tiếp thực hiện với cơ quan thuế bằng cách nộp hồ sơ thay đổi thông tin về người phụ thuộc với bộ hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này để thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc.
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

(Căn cứ tiết c.1 điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC)

Trường hợp người nộp thuế thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

Trường hơp cơ quan chi trả thu nhập thực hiện thủ tục này thay cho người nộp thuế thì cần thực hiện theo trình tự như sau:

  • Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập.
  • Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

(Căn cứ tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC)

Trên đây là nội dung tư vấn về Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo quy định mới nhất của LawKey, nếu có thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế vụ lòng liên hệ LawKey.

Xem thêm: Đăng ký điều chỉnh thông tin người phụ thuộc