Đăng ký điều chỉnh thông tin người phụ thuộc

Điều chỉnh thông tin người phụ thuộc

Nếu kê khai nhầm thông tin người phụ thuộc thì điều chỉnh như thế nào? Hãy cùng tư vấn kế toán Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé:

1. Nguyên tắc tính thuế, nộp thuế khi có sai sót

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 83/2013/NĐ-CP về Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế khi có sai sót như sau: 

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.”

Như vậy, trong trường hợp của bạn, khi có thông tin đăng ký thuế bị sai về mã số thuế, bạn có quyền yêu cầu điều chỉnh thông tin đó.

2. Thủ tục điều chỉnh thông tin người phụ thuộc

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 8 Nghị định 83/2013/NĐ-CP về thủ tục điều chỉnh như sau:

– Khi có thay đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, bổ sung thông tin.

– Trường hợp thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi, cơ quan thuế quản lý trực tiếp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế đã cấp và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế mới cho người nộp thuế.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế của bạn như sau:

+ Thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế. Mẫu thông báo số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

+ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp tiếp nhận và thực hiện thay đổi thông tin cùng với đó là thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế đã cấp và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế mới cho người nộp thuế.

Trên đây là nội dung bài viết Đăng ký điều chỉnh thông tin người phụ thuộc, LawKey gửi tới bạn đọc, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế vui lòng liên hệ LawKey.

Xem thêm: Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo quy định mới nhất