Cách viết hóa đơn khi gửi hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Trong trường hợp đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng thì xuất hóa đơn như thế nào? Có cần phải thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng hay không?

Trong trường hợp đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng thì xuất hóa đơn như thế nào? Có cần phải thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng hay không? Hãy cùng chuyên viên công ty dịch vụ kế toán thuế Lawkey tìm hiểu về cách viết hóa đơn cho đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng trong bài viết sau:


Có phải xuất hóa đơn gửi hàng cho đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng?

Theo quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

Cách 1: Lập hoá đơn giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

Cách 2: Lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở giao hàng  để cơ sở giao hàng lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Nếu số lượng và và doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Nếu hàng hoá bán ra có thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hóa đơn giá trị gia tăng của cơ sở giao hàng xuất cho.

Có phải kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng gửi đại lý bán đúng giá

Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định như sau:

– Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

– Đối với các hình thức đại lý khác thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý; hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.”

– Không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

+) Đối với khoản hoa hồng nhận được xử lý như sau:

– Đại lý sẽ lập hóa đơn giao cho doanh nghiệp có hàng gửi bán, trên đó ghi như sau: “Hoa hồng đại lý bán đúng giá quy định của chủ hàng gửi bán, thuế giá trị gia tăng theo thuế suất 10%.”

+) Cách kê khai tại đại lý:

– Đại lý sẽ kê khai hoá đơn đó vào Đầu ra trên Tờ khai  01/GTGT. (Kê khai như hóa đơn bán hàng bình thường)

– Doanh nghiệp gửi hàng thưc hiện kê khai vào Đầu vào trên Tờ khai 01/GTGT (Kê khai như hóa đơn đầu vào bình thường) và hạch toán chi phí bán hàng.

Trên đây là chia sẻ về cách viết hóa đơn khi gửi hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng của tư vấn kế toán thuế.

>>> Xem thêm: Không kê khai thuế giá trị gia tăng trong trường hợp nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.