Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định mới nhất

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định mới nhất

Đối với các doanh nghiệp thương mại có hoạt động xuất nhập khẩu thì việc nắm rõ về các quy định của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là vô cùng quan trọng. Nắm bắt được điều này, công ty tư vấn kế toán Lawkey xin được trình bày về vấn đề thuế xuất, nhập khẩu theo quy định mới nhất tới bạn đọc.

1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là gì?

– Thuế nhập khẩu là một loại thuế mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu.

– Thuế xuất khẩu là loại thế đánh vào những mặt hàng mà Nhà nước muốn hạn chế xuất khẩu.

Như vậy, thuế xuất, nhập khẩu là loại thuế gián thu đánh vào những mặt hàng được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam kể cả thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.  

2. Đối tượng chịu thuế và đồi tượng không chịu thuế

Theo quy định của Luật thuế xuất, nhập khẩu năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định:

– Đối tượng không chịu thuế là:

+ Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ.

+ Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại.

+Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chi sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

+ Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.

– Đối tượng chịu thuế là:

Trừ hàng hóa  theo quy định trên là đối tượng không chịu thuế, hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất, nhập khẩu:

+ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

+ Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

3. Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế

Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá tính thuế, thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%); đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì căn cứ tính thuế là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa.

– Phương pháp tính thuế được quy định như sau:

+ Số thuế xuất, nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan nhân với giá tính thuế và thuế suất của từng mặt hàng ghi trong Biểu thuế tại thời điểm tính thuế;

+ Trong trường hợp mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì số thuế xuất, nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan nhân với mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.

Mọi thắc mắc cần tư vấn và yêu cầu dịch vụ kế toán thuế, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới LawKey.

>> Xem thêm: Hóa đơn điện tử là gì? Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *